Kvinnan bakom

Britt Weide driver AB:et Weide Coaching & Consulting. Tillsammans med ett antal väl utvalda, professionella, certifierade och meriterade coacher skapas och levereras stöd, utveckling, utbildning, coaching och coachande handledning till kunder, deltagare och klienter.  Britt är MasterCoach, som är den högsta certifieringen hos ICF (International Coach Federation) sedan 6 år. Hon har Magisterexamen i Idrottspsykologi och en Master i Coachande Handledning. Britt har varit ledare i många år bl a som VD, Utbildningschef och kursledare.

Britt Weide

Det börjar med..

  • Vad vill du/ni uppnå?
  • Vad behöver du/ni?
  • Vad vill du förändra/transformera?
  • Vad vill du utveckla?
  • Vilken potential väntar på att få se dagens ljus?
  • Vad gagnar dig, ditt team, din organisation, din verksamhet?

Vilket stöd behöver ni för att genomföra detta?

  • På Weide Coaching & Consulting börjar vi alltid här – vad behöver vår kund och hur kan vi stötta det

    Vi börjar med en dialog, reflektion och analys med vår kund sen samskapar vi vilka insatser som behöver utföras. Dessa kan vara: ledarutveckling, utbildning i coachande ledarskap och/eller coaching, förändrings- och transformationsledning/utbildning, grupphandledning, chefshandledning, executive coaching, chefs- och ledarstöd eller stöd till HR, grupper och medarbetare via coaching och/eller mentorskap och handledning. Det kan också vara utveckling och utbildning inom olika ledarverktyg som motivation, feedback och feedforward, kommunikation och konflikthantering.

Email

britt@weideconsulting.se

Telefon

0708-456721

Stäng meny
LinkedIn